Uw privacy bij de Watergeest

Wij maken gebruik van een externe server, wat inhoudt dat bij ons op locatie niets van u is opgeslagen. 

Het enige dat bij ons op locatie is opgeslagen, zijn papieren die u zelf bij ons heeft ingeleverd, zoals een verwijzing. Deze worden - wanneer wij er niet mee bezig zijn -  in een afgesloten kast bewaard. 

Uw elektronisch patiënt dossier is opgeslagen op een externe server bij Intramed. Intramed garandeert goede beveiliging van de door ons gehuurde server ruimte. Verder wordt er in uw patiënt dossier alleen het strikt noodzakelijke vermeld om aan de eisen van de zorgverzekeraar te voldoen. Met oog op de zorgverzekeraar kan er een probleem ontstaan. Uw zorgverzekeraar biedt ons als zorgverlener een contract aan, waarin zij eisen dat zij inzage hebben in de door ons opgeslagen dossiers om te kunnen controleren of wij ons wel aan de protocollen houden. Hierbij beweren zij dat uw privacy bij inzage niet geschonden wordt, waar wij aan twijfelen. Voor de mensen die door ons behandeld worden, die zelf de rekening voldoen omdat ze bij een niet-gecontracteerde zorgverzekeraar zitten, of niet voor de zorg verzekerd zijn,  geld dat wij nooit zonder schriftelijk verzoek van u gegevens verstrekken aan derden. Dit houdt helaas ook in dat wij niet meer met een arts of andere behandelaar overleggen over uw situatie. Alle informatie die derden nodig hebben, of die wij van derden nodig hebben, zult u dus zelf moeten overbrengen. Als u het met deze manier van omgaan met uw gegevens niet eens bent, kunnen wij u helaas niet meer helpen, omdat wij geen betere manier kunnen vinden om uw privacy te garanderen.