Tarieven

Telefonisch consult: € 25

Behandeling 20 minuten: € 35

Behandeling 40 minuten: € 65

Behandeling 60 minuten: € 90

Rapporten en/of brieven voor derden: € 65

De behandelingen fysio- en manueeltherapie is vrij van BTW.
Coaching van Dennis is exclusief BTW.