Vergoedingen

Voor u een afspraak maakt voor een behandeling is het zaak om te checken of u wel of niet verzekerd ben voor de behandeling en of wij een contract hebben met uw verzekeraar.

Fysio- en Manueeltherapie komen bij de verzekeraars uit de aanvullende verzekering.

Wij hebben niet met alle verzekeraars een contract. Bent u verzekerd bij Achmea dan dient u zelf voor declaratie zorg te dragen.

Met ingang van 01-01-2020 zullen wij geen contract meer afsluiten met Zorg en Zekerheid en ENO. Vanaf die datum zullen mensen die daar verzekerd zijn zelf bij ons moeten betalen en daarna declareren bij de verzekeraar.

Het percentage dat wordt vergoed, is per verzekeraar verschillend.
U rekent bij ons na de behandeling direct af en krijgt de factuur mee.

Bent u verzekerd bij een gecontracteerde maatschappij, dan zorgen wij voor declaratie en afhandeling. Wel blijft het belangrijk dat u zelf weet of u verzekerd bent en voor hoeveel behandelingen.

Het is bij ons niet mogelijk om op rekening te komen voor een behandeling. Helaas zijn de ervaringen in het verleden reden om hiervoor te kiezen.